x

Cảnh báo 18+

Lưu Ý : nội dung chỉ dành cho người lớn Trên 18 tuổi đọc kỹ Tiêu đề trước khi xem
10/01/2012

Con gái cái thể loại gì đây - dâm vl

|
Con gái cái thể loại gì đây - dâm vl | hay88.com
Phuong Nguyenthithu: Noel zui zẻ
Phuong Nguyenthithu:
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 12/24 lúc 11:15 AM
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: kiếm dc con em chưa
BUZZ!!!
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: lâu òy
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: hả?
Phuong Nguyenthithu: Kiếm đc lâu òy
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tối nay có đi đâu chơi hk
Phuong Nguyenthithu: pek nhà thờ tân maj kô
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ở chỗ chợ tân mai hả
Phuong Nguyenthithu: Ukm
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: gần tr lê quý đôn đúng ko
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ồ
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: bjk
Phuong Nguyenthithu: Ngay đó
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: vãi * con gà mái
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tối nay đi hả
Phuong Nguyenthithu: ukm
Phuong Nguyenthithu: Đj thâu đêm lun
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: hoành tráng đến tận háng
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Làm xàm
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tối nay gặp nhau dc hk?
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: coi như xem mặt mũi lun
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ok sir
Phuong Nguyenthithu: Đứng ngay cổng đi
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Cổng trường ák
Phuong Nguyenthithu: Đúng 7h30 nha
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tối nay đi xe j
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sh hả
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: hay ex
Phuong Nguyenthithu: sh
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: kinh khũng
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: khiếp
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: kinh jì
Phuong Nguyenthithu: tui chở em tui đi cùng
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: có vẻ hấp dẫn và thú vị đấy
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Nhưng lỡ gặp mặt đi chơi ai trả tiền
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Kaka
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: bà là con gái
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tui nhường bà trả tiền
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: hohahi
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: lời đề nghị quá hấp dẫn
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ko thể từ chối
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: *
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: wtf?
Phuong Nguyenthithu: Thế thui
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đùa thôi
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thích thì click
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sao fải xoắn
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sao fải xuyến
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: mất điện ròi à
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: à nhầm
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tắt điện chứ
Phuong Nguyenthithu: Gặp mặt song đường ai nấy đi
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Ok men
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tuỳ bà
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ok
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Ukm
Phuong Nguyenthithu: Tui đổ đầy xăng đi thâu đêm
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tuỳ bà thôi
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đi thâu đêm
Phuong Nguyenthithu: Nếu rảnh 1 vòng khắp sg lun
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thế có đi xuyên màn đêm ko
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ko thì xé tan màn đêm
Phuong Nguyenthithu: Xuyên hết
Phuong Nguyenthithu: Tí tui ngủ bù
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: rách ròi à
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: rách màn đêm
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: gây ẩm ướt cho ng đi dg
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Tui đang ẩm đây
Phuong Nguyenthithu: Liếm kô
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ngọt như mía nùi
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: múp như tô súp
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: húp sùp sụp
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Kô ngọt đâu
Phuong Nguyenthithu: Hơi tanh tanh
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: chứ s
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ồ
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: cũng dc
Phuong Nguyenthithu: Màu đỏ
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: còn tuỳ vào cảm jác của ng nếm
Phuong Nguyenthithu: Ngày mai mới hết
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: mỗi ng 1 vị cơ mà
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đừng nói nữa
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thèm quá
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ướt áo ròi
Phuong Nguyenthithu: Tối nay nếu đc tui đi 1 mình tối cho ôg húp
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ôi
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: bà nc
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: nếu tối bà đi 2 mình
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thì vỡ nợ à
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sao thâm thế
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đã thâm lại còn đen xì
Phuong Nguyenthithu: Kô thâm
Phuong Nguyenthithu: Hồng hồng
Phuong Nguyenthithu: Xinh xinh
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thôi
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: làm ơn
Phuong Nguyenthithu: non mơn mởn
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đừng đầu độc đầu óc trẻ vị thành niên
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thanh niên bây h manh động lắm đấy
Phuong Nguyenthithu: Tối thích tui cho
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: hại não wá
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đừng có dụ tui
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: mê trym bỏ bạn nha
Phuong Nguyenthithu: Ngũ âm kinh nguyệt chưởng
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Tối thích tui cho
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Tha hồ mà húm
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: kinh khủng
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đã quá cậu ạ
Phuong Nguyenthithu: Tha hồ no
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: yes
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tớ ko thể kiềm chế con dê trong ng mình
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ròi cậu ạ
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Yes
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: chuẩn như lê duẩn
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Thế tối dám húp kô
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sao fải xoắn
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: nếu mến thì mình đến vs nhau
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: ngại rì vết bẩn
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Yes
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: nói thật
Phuong Nguyenthithu: ôg húp x0ng là pipi nha
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: her
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Kô đc làm jì thêm đâu
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sao cũng dc
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: dc húp tô súp là ngon ròi
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: nhưg sự thật bao h nó cũng phũ phàng
Phuong Nguyenthithu: tui mang páh kotex cho ông nhai luôn
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Oh yeag
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: hoho
Phuong Nguyenthithu: Yeah
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tanh lắm
Phuong Nguyenthithu: Kô tanh
Phuong Nguyenthithu: Thơm lắm
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sao pek
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: bà dùng dạ hương hử
Phuong Nguyenthithu: Mùn ká sống
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: dc đó
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: Kô
Phuong Nguyenthithu: Mình kô chơi dạ hương
Phuong Nguyenthithu: Mình chơi dạ xoa
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thú dữ thế
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: thế cậu có bjk
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sống ở dướj bjển gọi là cá tính ko
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: nhưg lên đồi gọi là thú tính đấy
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: sợ nhất là sốn g ở đồng +
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: =
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đồng tính bỏ mẹ
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: *
Phuong Nguyenthithu: Ai đồng tính
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: *
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đùa thôi mẹ
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tí phong trào đấy mà
Phuong Nguyenthithu:
Phuong Nguyenthithu: *
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: tại cậu làm tớ ngu ngu
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: h thì hại não quá
Phuong Nguyenthithu:
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: đừng đề cập về cái vấn đề
.•´¨ `*:•.::.(¯`°•.¸¤†-¤™—»»o (¯`•A« ¥µG¶A•´¯) o««...: nhảy cảm đó nữa
Thich thi "click"

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

8 phet
2012-01-10T13:55:00+07:00
Bài Mới:

17 nhận xét:

 1. ĐM bọn trẻ con b giờ nói chuyện hài vãi , cái lìn gì cũng nói đc. Xuyên tạc gọi bằng cụ

  Trả lờiXóa
 2. làm xàm

  dân Biên Hoà làm mất mặt quá

  Trả lờiXóa
 3. 2 đứa bệnh

  Trả lờiXóa
 4. mat mat. dan bh tui qua' hic

  Trả lờiXóa
 5. 2 đứa này nc thật là vãi mà :(
  đúng là mất mặt BH thiệc...

  Trả lờiXóa
 6. lam ma't mat dan bien hoa wa di ah
  2 kon nay nc tuc vl da'i lun

  Trả lờiXóa
 7. o` dkm 2 dua con gai 2 . vclllll

  Trả lờiXóa
 8. ôi anh bạn kia đúng là cao thủ chém gió. cái đéo j cũng chém đc. vkl

  Trả lờiXóa
 9. DKM,Být có vậy thât k hay lại là chém gió,bọn nhóc bh cỡ nào mà chúng nó k chém tới,WTF mất mặt dân Bh quá,

  Trả lờiXóa
 10. cái địt con mẹ thằng kia cái địt gì cũng nói đc

  Trả lờiXóa
 11. :so
  no comment

  Trả lờiXóa
 12. cái này copy thôi.bữa trước tên khác h tên khác

  Trả lờiXóa